Znieczulenia

  • znieczulenie miejscowe powierzchniowe
  • znieczulenie miejscowe nasiękowe
  • znieczulenie przewodowe wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami refundowanymi