Leczenie zachowawcze

  • opracowanie i wypełnienie ubytku w zębie stałym na 1, 2, 3 powierzchniach, a także w zębie mlecznym z użyciem materiałów, które są wymienione w wykazie świadczeń gwarantowanych
  • dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia leczenie ubytków na 1, 2, 3 powierzchniach w zębach przednich od +3 do 3+ i od -3 do 3- z użyciem światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych
  • opatrunek leczniczy w zębie stałym; opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
  • dewitalizacja (zatrucie) zęba
  • trepanacja zęba
  • leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich od +3 do 3+, od -3 do 3- u wszystkich ubezpieczonych
  • dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i połogu przysługuje dodatkowo leczenie endodontyczne zębów bocznych oraz leczenie zęba z zakażonymi dwoma kanałami