Leczenie protetyczne

  • komplet protez akrylowych częściowych (przy brakach od 5-ciu zębów i powyżej) i całkowitych - 1 raz na 5 lat; naprawa protez
  • całkowite podścielenie protezy - 1 raz na 2 lata
  • protezowanie pacjentów po leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
  • naprawa protez - 1 raz na 2 lata