Leczenie chirurgiczne

 • usunięcie zęba mlecznego, usunięcie zęba stałego jedno- i wielokorzeniowego
 • chirurgiczne usunięcie zęba
 • operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego i operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych tylko u dzieci do ukończenia 18. roku życia
 • założenie opatrunku chirurgicznego
 • wycięcie małego guzka, zmiany zębopochodnej lub włókniaka łącznie z badaniem histopatologicznym
 • plastyka połączenia przetoki ustno-zatokowej
 • nacięcie ropnia
 • repozycja (nastawienie) i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów, repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej żuchwy lub/i szczęki
 • repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy
 • założenie i zdjęcie drucianej szyny nazębnej