Badanie lekarskie

  • badanie lekarskie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej (przysługuje raz w roku)
  • badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy
  • badanie kontrolne raz na kwartał u kobiet w ciąży
  • badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego (bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych)
  • badanie żywotności zębów; do dwóch zdjęć rtg wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy wyłącznie w płączeniu ze świadczeniami refundowanymi.